WELKOM BIJ

~ THE FIRST AVIATORS ~
VERENIGING VOOR VINTAGE MODELVLIEGEN


SAM CHAPTER 4040

~ WEBRA PICCO ~

De Webra Picco was een vroege versie van een proportionele radiobesturing, geïntroduceerd in 1964. Dit systeem was van Duitse makelij, en bestond uit een 1-kanaals zender en een "servo", alhoewel die term toen nog niet hiervoor gemeengoed was.

Het systeem functioneert door een elektromagneet bij bekrachtiging een anker een roterende beweging te laten maken, beperkt tot ongeveer een kwart omwenteling, waarna bij het uitschakelen van de elektromagneet een permanente magneet het anker weer naar de uitgangspositie terugtrekt.

Deze beweging wordt meerdere malen per seconde herhaald, maar met een variërende verhouding tussen de aan- en uit-tijd. Door met deze servo een richtingsroer aan te sturen zal dat roer een klapperende beweging maken, snel genoeg om het vliegtuig niet al te veel te laten slingeren, maar door de variërende verhouding zal het een zekere voorkeur voor een bepaalde richting krijgen.

In Engeland was in die tijd een soortgelijk systeem, de "Galloping Ghost", in zwang, zij het met de mogelijkheid om additioneel een hoogteroer op vergelijkbare wijze te besturen.


~ OMBOUW ~

De auteur van deze pagina, Max, heeft op verzoek van mede-TFA lid Gerard de ombouw van deze set ter hand genomen.

Op de afbeeldingen hierboven zijn de diverse stappen te zien. De zender was in een uitstekende staat, de verpakking was de spreekwoordelijke "oude doos", maar dat terzijde. Gerard had verzocht om aan de oorspronkelijke 1-kanaalsbesturing voor het richtingroer, een tweede functie voor het regelen van een electromotor aan toe te voegen. Aangezien de signaaloverdracht na de ombouw met een moderne meerkanaals zendmodule en ditto ontvanger gedaan wordt kon dit relatief eenvoudig gerealiseerd worden. Maar uiteraard met een toevoeging van enkele bedieningselementen.

De "signaalgenerator", dus het gedeelte van de electronica dat de uit te zenden gewenste positie van de verschillende kanalen genereert en aan de zendmodule doorgeeft door middel van een zogenaamde PPM datastroom, is gerealiseerd met een "Arduino" microprocessor. Dat is een dusdanig geprepareerde chip zodat deze met de juiste omgeving op de PC relatief eenvoudig geprogrammeerd kan worden, met een programma in begrijpelijke taal. Een groep vintage- en elektronica-enthousiasten in Engeland heeft op die manier een aantal prototypen ontworpen en de programma's vrij ter beschikking gesteld op het MODE ZERO forum. Één van deze programma's is door mij gebruikt als basis voor een versie die de specifieke functies voor de ombouw bevat.

Één van die wijzigingen behelst de toevoeging van een tweede kanaal om het "gas" te regelen, in dit geval dus een electromotor-regelaar. Gas wordt geregeld met een 3-standen schakelaar, uit-halfgas-volgas, waarbij halfgas ingesteld kan worden op de gewenste waarde met de rode draaiknop aan de zijkant. De rode knop kan ook ingedrukt worden, waarmee het mogelijk is om een maximum tijd voor het volgas vliegen in te stellen in stappen van 10 seconden. Dit laatste om mee te kunnen doen met wedstrijden die een dergelijke beperking in de regels opgenomen hebben, zonder daarbij de blik van het vliegtuig te hoeven nemen.

Verder is er nog een mogelijkheid om de grote draaiknop voor het richtingroer te kunnen kalibreren. Een bijzonderheid van deze draaiknop is dat er géén veerbelaste neutraalstelling is ingebouwd, en daarom dus ook geen trimmogelijkheid. De kalibratie van de middenstand van deze knop laat toe om deze enigszins naast de midden-markering te kunnen plaatsen, waardoor er toch een referentie voor het rechtuit vliegen ontstaat.


~ SERVO ~

In de oorspronkelijke staat geeft de bijbehorende ontvanger via een ingebouwd relais een stroom van pulsen aan de servo, volgens het in de inleiding besproken principe. De servo had op zich geen modificatie nodig, maar aangezien een moderne ontvanger een heel ander pulspatroon uit een servo-aansluiting laat komen is er dus een conversie nodig. Bovendien heeft de servo een andere voedingsspanning nodig (9V-12V) dan een moderne ontvanger (4,5V-5V). Daarom is er een door mij ontworpen, wederom op arduino gebaseerde, converter gebouwd en in het systeem ingevoegd.

~ Testvlucht ~

Ik kan hieraan toevoegen dat Gerard op 30 mei 2021 de eerste vlucht van zijn Graupner Topsy, uitgerust met het WEBRA Picco systeem, gemaakt heeft. En het was een zéér geslaagde vlucht, waarbij met het klapperende roer zonder enig probleem het toestelletje onder controle gehouden kon worden. Van een waggelend vluchtpatroon, dat velen verwacht hadden te zien te krijgen, was geen sprake.

Ook de 3-standen schakelaar op gas, met de instelbare middelstand, voldeed prima.

Al met al een éclatant succes!