WELKOM BIJ

~ THE FIRST AVIATORS ~
VERENIGING VOOR VINTAGE MODELVLIEGEN


SAM CHAPTER 4040

~ categorieën ~

Vrije Vlucht (VV)

Lijnbesturing (LB)

Vintage Radio Assist (VRA)

Vintage Radio Control (VRC)

Classic

VV


De eerste modelvliegtuigen die rond 1920 ontstonden waren uiteraard VV kisten...en denk nu niet dat dit uitsluitend kisten waren van bv een meter spanwijdte…men schrok er toen niet voor terug om een bak van 20 kg met een giga zware motor helemaal ongecontroleerd het zwerk in te sturen.
DE VV VAN HEDEN

Dat met die zware kisten doen we nu niet meer, nog afgezien van de maximum gewichts grens van 25 kg. Voor VV ligt de grens op ongeveer 1 kg en meestal zijn ze nog wat lichter. En wel zeer tot de verbeelding sprekende klasse zijn de sportmodellen..fantasie met een beetje schaal effect bv een cockpit er in en voorzien van een dieseltje van bv 0,8 cc. Meestal worden ze zo afgesteld dat ze op het "grondeffect"vliegen..de dragende luchtlaag net boven de grond en het model de hele vlucht op ooghoogte vliegt.

Hier de meer dan beroemde Tomboy geschikt voor 0,5 tot 0,8 cc diesel en met een spanwijdte van 900 mm.


LIJNBESTURING

Een paar decennia na het ontstaan van de VV kwamen de LB modellen, hier in Nederland voorzien van een kleine dieseltjes. Met een lijnlengte van rond de 12 meter was zo'n model gemakkelijk in te zetten op een speelveldje of schoolplein..de vluchtduur was zeker voor de nieuwkomers niet al te lang…met 5 tot 10 rondjes was je al een hele piet om de duizeligheid de baas te kunnen.
Maar je weet het…oefening baart kunst en al ras bleek er meer te kunnen dan rondjes vliegen en ontstonden er diverse disciplines zoals snelheid, kunstvlucht, wat later teamrace en nog veel later combat.


VRA


Bijna alle VV modellen van weleer laten zich uitstekend ombouwen tot RC kist… een richtingsroer er aan en wanneer het zo nodig moet ook een hoogte roer...maar als het fff kan zo simpel mogelijk. Sturen doe je alleen maar wanneer het echt nodig is….de kisten vliegen zeer stabiel en je kunt er gerust met de handen in de zak en de zender op tafel naar gaan kijken.

Grofweg zijn er 3 soorten modellen…de cabin (dus een cockpit), de pylon modellen (waar de vleugel op een verhoging boven de romp zit) en de snelle powerkisten.

Het zijn naast zwevers veelal motorkisten en als motoren dienen net als toen de dieseltjes of de zgn sparkies (benzine met een ontsteking).

Het VRA tijdperk loopt tot rond eind van de fifties .

Cabin

Keil Kraft Falcon

PYLON

playboy senior

Power

NO- NONSENCE


VRC

VRC modellen zijn van origine RC kisten en dit tijdperkt loopt tot rond het einde van de sixties. In de beginjaren van het Radio vliegen waren de modellen nauwelijks te onderscheideen van de VV cabin modellen. Reden...er was een hoge mate van eigen stabiliteit nodig want met de besturing was het vaak..zo doet die het en zo..

De zenders waren enorm van afmeting en stonden als basis station op de grond..via een snoer had de nieuwbakken piloot een klein kastje in de hand met 1 of meerdere drukschakelaars en vaak was niet sturen de beste optie wanneer men het even niet meer zag zitten.

Manx monarch 1950.

good brothers rc set van 1940.

rudder bug 1950.

evert kreulen en zijn impuls.

Evert was een bekend Nederlands modelvlieger in de periode 1950-1970, onder andere doordat hij veel artikelen schreef en daarmee hij honderden heeft aangestoken met het modelvliegvirus.
Op zijn naam staan talloze publicaties, met als een van de hoogtepunten zijn boekje in de reeks ‘Maak het Zelf, waarin hij het zelf bouwen van een RC trainer model zo geweldig goed gedocumenteerd uitlegde, dat iedereen met twee rechterhanden dit succesvol kon nabouwen.
Zeker in die tijd was RC apparatuur, behalve veel simpeler, ook nauwelijks te koop en al helemaal niet binnen bereik van de gemiddelde modelvlieger. Ook daarin voorzag Kreulens boek met een supereenvoudige maar, mits precies volgens de instructies gemaakt, bedrijfszekere RC installatie.
Terwijl hij zich het vliegen met RC geheel zelfstandig aanleerde, werd hem daardoor al snel duidelijk dat er vele manieren waren waarop een en ander mis kon gaan. Die ervaringen verwerkte hij in een, voor die tijd modern, modelontwerp dat de kans op mislukkingen zo klein mogelijk maakte, de Impuls.
The First Aviators organiseerden op hun ‘MayFly 2020’ vliegdag een echte ‘Evert Kreulen Memorial’ waar diverse nieuwgebouwde 'Impulsen' te bewonderen waren.

anno 1953.

een hedendaagse impuls.

classic RC


Kwik-fly 1972


LB-Stunt 1970


'70 Graupner vloot